Kentucky Coffeetree Pen Blanks

Kentucky Coffeetree.  Available in 4/4 - 8/4 lumber.

No Kentucky Coffeetree Pen Blanks are available at this time.