Koa 7/8 x 7-1/2 x 99

$275.00

One piece of Koa which actually measures 7/8 x 7-1/2 x 99. Kiln-dried. Both sides of the actual piece you will receive are shown.

Koa  7/8 x 7-1/2 x 99
Koa  7/8 x 7-1/2 x 99

Click photo to enlarge